Det beräknas bo omkring 100 000 kurder i Sverige efter att en undersöknings gjordes år 2016. De städer där det bor mest kurder är Stockholm, Göteborg, Uppsala och Västerås. De flesta kurder som är bosatta i Sverige kommer från Turkiet. Det finns dock en andel kurder som kommer från bland annat Syrien, Libanon, Irak och Iran. Den första kurd som satte sin fot i Sverige kom redan år 1893 och sen dess har invandringen av kurder i Sverige ökat.

Livet i ett nytt land

När man kommer till ett nytt land kan det vara svårt i början att anpassa sig till det nya samhället. En del har invandrat till Sverige på grund av att det inte har funnits något annat val. Det kan bero på att levnadsstandarden i hemlandet inte har hållit måttet då det varit krig eller andra saker som gjort tillvaron osäker. När man kommer till ett nytt land är det inte bara ett nytt hem man måste skapa. Det är även ett nytt liv då det nya landet har en egen kultur, språk och levnadssätt som kan ta tid att förstå sig på.

Nödvändig information om Sverige

Den här hemsidan är till för kurder bosatta i Sverige. Här kan du hitta information som kan hjälpa dig att komma till ro i landet. Att komma in i samhället är inte helt lätt ifall man inte kan språket och därför kan du läsa om möjligheterna till studier här. För den som söker jobb i Sverige får du tips och råd om vart du ska leta och hur det går till. För att kunna säkerhetsställa att du som nyinflyttat får all hjälp du behöver är det viktigt att pappersarbetet är ordentligt gjort. Här på sidan får du ta del av nödvändig information om vilka papper man ska ha påskrivna och förberedda utifall.

Du är aldrig ensam

Det viktigaste att veta är att du aldrig är ensam. Hemsidan är inte bara till för att ge nödvändig information. Den är även till för att nyinflyttade kurder i Sverige ska känna en gemenskap med andra kurder. Man kan se det som ett socialt nätverk vars syfte är att hjälpa till med de mesta. Tillsammans blir det lättare att ta sig an det nya livet. Finns inte svaret på din fråga här på hemsidan går det bra att kontakta oss via email. Här i Sverige har alla rätt till att få en trygg och säker tillvaro samt en andra chans till att skapa ett bättre liv.