Kurder må vara ett av jordens mest förtryckta folk. Men de har, trots decennier av konflikter och förtryck, lyckats ihop sin folkgrupp. Detta trots att många av dem finns spridda över hela världen. På något sätt har de lyckats skapa framtidstro trots allt. Ett exempel på detta är hur man redan 2007 startade ett casino på kurdisk mark och runt om i världen ses de som väldigt drivna och företagsamma människor.

En stor folkgrupp

Kurderna tillhör en av de större folkgrupperna i Mellanöstern som trots detta saknar en egen stat. De flesta lever i ett område som delas mellan Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Området, som kallas Kurdistan, har en lång historia av konflikter. De fyra kringliggande länderna som kontrollerar Kurernas område har olika syn på hur och i vilken grad Kurder ska tillkännages självständighet och olika rättigheter. Konflikterna handlar både om landområden, kurders säkerhet i området men också om deras kultur och identitet. Världssamfundet har under många år försökt att hjälpa i den infekterade konflikten men än idag är kurder fortfarande statslösa och hårt ansatt folkgrupp på flera håll runt om i världen.

Historiskt förtryckta

Alla kurder bor inte just här utan många bor även i något av de fyra grannländerna, främst i Turkiet, men också på många andra ställen runt om i världen. Många har valt att fly från konflikterna och de svåra förhållanden som råder och istället försökt att bygga sin framtid på annat håll. Man räknar med att det finns ungefär 30 till 40 miljoner kurder runt om i världen. Det är den största etniska folkgruppen i världen utan en egen stat.

Kurdernas olycksamma situation har sin grund i Turkiets kamp för frihet och på 1920-talet. I samband med att Turkiet erkändes som en självständig stat 1923 så hade det föregåtts om löften att även Kurderna skulle beredas plats i det nya landet. När de turkiska nationalisterna kom till makten blev löftena till kurderna inget värda. Detta ledde till en början på en konflikt som lever kvar än idag. Kurderna är dessutom en förtryckt minoritet i flera av länderna i området med sina respektive konflikter kring deras status och rättigheter.

Kurder i Sverige

Många av kurderna har tagit sin tillflykt till Europa och Sverige. De flesta kurder i Sverige är av turkiskt ursprung och många av dem kom hit under sjuttio- och åttiotalet. Idag finns det runt 100 000 kurder i Sverige och många av dem bor i storstäderna och i Uppsala som var en populär ort när kurderna började komma till Sverige.

Trots all denna tragiska historia är kurderna ett folk som försökt bygga sin framtid vart de än befinner sig i världen. Redan 2007 öppnades de som sagt ett casino på kurdisk mark. Det om något kan vittna om drivkraften att skapa både försörjning och tilltro till framtiden trots att man inte ens har ett eget land.