Det kurdiska språket brukar man grovt dela in i 3 olika dialekter även om det finns långt fler än så. Det kurdiska folkets spridning över världen har gett upphov till en mångfald av dialekter och lokala uttryck. Språket tillhör den iranska språkfamiljen och kurdiska som modersmål pratas av ca 30 miljoner människor.

Kurdiska litteraturtraditioner

Kurdisk litteratur var till en början begränsad till att mestadels innefatta poesi och mer lättsamma verk. Det var först i början på 1900 – talet som en mer allmän litteratur blev etablerad. Det kurdiska språket har på kulturell nivå varit förlamade av det förtryck som de utsatts för, särskilt i Turkiet. Först 2001 bröts exempelvis förbudet mot att sända kurdisk radio och TV i landet. Än idag så är det förbjudet med undervisning på kurdiska.

Som kuriosa kan det vara intressant att veta att vi i Sverige faktiskt har ett kurdiskt folkbibliotek. Det invigdes redan 1997 och rymmer idag över 12 000 titlar på över 30 språk.

Kända författare

Många av de verksamma inom det litterära området har förföljts och straffats av den turkiska staten. Muharrem Erbey är av många kurdiska författare som i modern tid har fått känna till denna diskriminering. Så sent som 2009 fängslades han i Turkiet för att ha medverkat både i media och för att vid besök i andra länder uppmärksammat folkgruppens situation. 2014 var han i Sverige och fick ta emot det prestigefyllda Tucholsky-priset för sina litterära insatser i kurdernas namn. Han lyfte då det kurdiska språkets stora utmaningar och svårigheter, särskilt pekade han då på att det inte får undervisas på kurdiska i Turkiet och att få förlag vågar ge ut kurdisk litteratur.

Många av de mest kända och namnkunniga författarna skriver så klart på kurdiska. Men många har också hängett sig åt engelskan själva för att få ett större genomslag. En som verkligen sticker ut, mot bakgrund av konflikterna med Turkiet, är Yasar Kemal som just använt turkiskan som sitt litterära språk. Andra kända kurdiska författare är exempelvis Reso Zilan, Leyla Zana och Dilsa Demirbag-Sten som sedan barndomen bor i Sverige.

Språkets utveckling och fortlevnad

Kurderna har alltid haft en väldigt stark sammanhållning och berättartradition och har därför kunnat hålla sin litteratur vid liv. Man har också utvecklat sitt språk över tid och det beskrivs av många, inom den litterära världen, som oerhört vackert och fullt av nyanser.