Sverige ses som världens fredligaste land utåt sett och sanningen är att Sverige inte varit i krig på över 200 år. Vikingatiden må ha varit en brutal tid men sen dess har svenskarna mjuknat och försökt hålla sig i skinnet. Det har lett till att landet idag fortfarande är en av de mest fridfulla och vänligaste länderna i världen. Tack vare att Sverige inte varit i krig på 200 år är det ibland svårt att föreställa sig hur illa det egentligen är i krigsdrabbade länder omkring i världen. Sverige tar in flera tusentals flyktingar varje år och det finns en medkänsla för vad dessa människor har varit med om. En medkänsla som sagt men personligen kan inte svenskar koppla hur illa människor har det i krigsdrabbade länder.

Trygga Sverige

I Sverige har det alltid varit frid och fröjd. Gatorna har alltid varit säkra och ett krigsflygplan har man endast drömt om. Det betyder dock inte att Sverige är oförberedda. Var tredje månad testas ett varnings- och informationssystem som är uppsatt i varenda by och stad i Sverige. Det systemet är till för att användas ifall det skulle dyka upp någon akut hotbild mot Sverige så som krig. Trots att detta varningssystemet testas ofta har det som sagt inte uppstått någon akut situation på över 200 år.


Förtryck och krig

De kurder som invandrar till Sverige har varit med om olika sorters krig och förtryckningar. Hem har blivit förstörda och tillvaron har rubbats rejält. Många har förlorat flera familjemedlemmar och en hel del kommer ensamma. I krig gäller djungels lag och därför är det många unga personer som har sett förfärliga händelser. Situationer som kan ha varit allt ifrån mord, våldtäkt till misshandel. Det är ingen hållbar tillvaro för till exempel en småbarnsfamilj. Förhållandena har varit så pass osäkra att människor inte vetat om de kommer varavid liv när det är dags för middag. Genom att invandra till Sverige kan dessa människor få en andra chans till ett nytt liv.


En stark vilja

Trots att många har hemska scener inpräntat i minnet så är det många som vill komma in i det nya livet direkt. Det finns en stark vilja att lära sig språket i det nya landet och på så sätt kunna komma ut i arbetslivet. Att helt enkelt få vara en del av samhället och samtidigt få bidra till att bygga upp och förbättra Sverige. Det är många invandrande kurders önskan att bli accepterade av samhället.